Voorzitter Studievereniging MAD

MAD Bestuurders

Samen met Lorena Gerritsen en Esmee Visser heb ik in het jaar 2020/2021 de studievereniging van CMD bestuurd. Samen vormde wij een sterk team waarin we elkaars kwaliteiten aanvulden. We hebben door de corona pandemie geen fysieke evenementen kunnen organiseren in ons bestuursjaar. Wel hebben we diverse alternatieve online mogelijkheden geboden aan de leden en hebben we een online Lustrum evenement georganiseerd.

Commissies

De studievereniging bestaat uit verschillende commissies die het bestuur ondersteunen. In de jaren voor de lockdowns waren vooral de evenementen en reizen erg populair, helaas konden deze niet door gaan in mijn bestuursjaar en moesten we ons op een andere manier positioneren als vereniging. We hebben de focus meer gelegd op de studie en hebben portfolio reviews georganiseerd met bedrijven, livestreams met inspirerende gastsprekers uit het CMD werkveld en online spelletjes en bijlessen. Daarnaast zijn we overgestapt naar een nieuw ledenadministratie systeem, vierde we ons Lustrum en hebben we onze merchandise line uitgebreid.

Lustrum

De studievereniging bestond 10 jaar tijdens mijn bestuursjaar. Normaal worden er dan grote feesten georganiseerd maar dit kon helaas door wereldwijde omstandigheden niet. Ik ben op zoek gegaan naar alternatieve en heb met behulp van een klein team gebrainstormd in verschillende klassen om vervolgens met nieuwe inzichten een online evenement te organiseren. We hebben dit verspreid over drie dagen en hebben dingen gedaan als:

  • Verstoppertje in het programma MiBo
  • Bierestafette in MiBo
  • Inspirerend college van een oud CMD student via Microsoft Teams
  • PubQuiz als Livestream met de groepjes in MiBo
  • Bierproeverij via Livestream en MiBo
  • Murder Mistary oplossen via Microsoft Teams

Vrijwel alle commissies hebben geholpen met de uitvoering van het evenement en mijn rol hierin was om alles met elkaar te verbinden, de planning te beheren, het overzicht te bewaren en dit alles goed intern en extern te communiceren. Daarnaast heb ik het enthousiasme terug weten te krijgen bij zowel de commissieleden als de MAD leden die al veel te lang geen leuke dingen gedaan hadden met de studievereniging.

 

Er is meer

Bekijk het uitgebreide deel van mijn portfolio hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top