School opdracht Hope poster

Remake Obama Hope poster

De opdracht was om een eigen "Obama hope poster" te maken. Ik heb gekozen voor de acteur van Wolverine. Het Obama hope poster is officieel van de kunstenaar Shepard Fairey.

Scroll to top