Onky Donky

Onky Donky

“Meer naamsbekendheid en structurele sponsoren werven”

Met deze opdracht ben ik met een team aan de slag gegaan. Het team bestond uit Madeleine (Understand), Annique (Create), Lisa (Create) en ikzelf was verantwoordelijk voor het geheel, het proces, het contact met de opdrachtgever, de oplevering en de juiste presentatievorm gedurende het project. Onky Donky was onze opdrachtgever en is een huis gevestigd in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Onky Donky verzorgd onvergetelijke dagen voor kinderen die belemmerd worden in het kind zijn. Het is een goed doel en wil meer kinderen helpen. Om deze kinderen te kunnen helpen is er geld nodig en mijn team ging hier mee aan de slag.

De documenten die wij als team hebben opgeleverd aan de opdrachtgever:

  • Onderzoeksverslag
  • Createverslag
  • Advies rapport
  • Een abonnementen voorstel
  • Een campagneplan
  • Bordjes voor in de dierentuin
  • Het advies om een CBF keurmerk aan te vragen
  • Aanpassingen voor de website

 

Abonnement en Campagneplan

Om Onky Donky te helpen aan structurele donateurs hebben wij als team, op basis van onderzoek, abonnementen pakketten samengesteld. Bedrijven kunnen zo makkelijker doneren en omdat het om een abonnement gaat zal dit structurele inkomsten bieden. We hebben ook een pakket samengesteld waarbij bedrijven niet met geld maar in goederen of diensten kunnen doneren.

Om deze abonnementen te promoten hebben we een campagneplan opgesteld met Thijs en Nikkie. Dit zijn twee kinderen die als ambassadeurs het gezicht van Onky Donky kunnen worden. Thijs en Nikkie zijn kinderen die belemmerd worden in het kind zijn. De theorieën Phatos en Sympathie zijn voornamelijk toegepast in deze campagne om de doelgroep over de streep te trekken en te steunen.

Scrum en Design Thinking

Dit project hebben we gewerkt met het Scrum Framework en Design Thinking. De combinatie van deze methoden maakte dat wij als team gedurende het hele project productief gewerkt hebben. Ik heb het Design Thinking model gehanteerd waardoor we gedurende het project ook diverse keren hebben gereflecteerd om te zien of we verder konen of nog even een stapje terug moesten zetten. De samenwerking en communicatie onderling ging erg goed waardoor we het project afgesloten hebben met een hele enthousiaste opdrachtgever.

 

Er is meer

Bekijk het uitgebreide deel van mijn portfolio hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top