Groen Groeit Mee

Groen Groeit Mee

“Een community op een website voor het domein Groen Groeit Mee om binnen de provincie beter samen te werken”

In dit project had ik de rol "Create" waarin ik verantwoordelijk was voor een creatief proces en unieke concept uitingen. Dit project heb ik uitgevoerd met een team dat bestond uit Leonhard (Understand), David (Deliver) en Marjolein (Deliver). De Provincie Utrecht was onze opdrachtgever en omdat dit project net als ProcessCamp het doel had om een community te vormen hadden we in ons onderzoek al een kleine voorsprong.

De documenten die wij als team hebben opgeleverd aan de opdrachtgever:

  • Onderzoeksverslag
  • Huisstijl handboek
  • Advies rapport
  • Een werkend en getest website prototype
  • Concept: "Ons Verhaal"
  • Het verhaal in de vorm van een animatie sprookjesboek
  • Een clubhuis
  • Een Tool Box
  • Diverse tools voor in de Tool Box
  • Een Campagneplan

 

Website prototype en Animatie

De Provincie Utrecht had gevraagd om een website waarin een community gevormd kon worden. Omdat deze opdracht zo specifiek was omschreven hebben wij dit ook gedaan. Onze focus lag echter niet op het website prototype omdat we uit onderzoek geleerd hadden dat een website niet het meest effectieve middel is om een community mee op te richten. Uit ons doelgroep onderzoek bleek ook dat de doelgroep geen behoefte heeft aan een community op een website. We zijn daarom op zoek gegaan naar andere manieren om een community te vormen en kwamen er achter dat het vormen van een community fysiek veel beter werkt in de praktijk dan digitaal. Wij hebben een clubhuis met daarin een toolbox aangeraden aan onze opdrachtgever om hiermee de interactie te bevorderen en beter op de hoogte te zijn van elkaars groene initiatieven. Ook zijn we ons gaan focussen op Storytelling. We hebben een verhaal geschreven om hiermee ons concept uit te leggen en onze opdrachtgever en andere stakeholders binnen het project te inspireren op een andere manier. Dit verhaal sprak veel mensen aan en de opdrachtgever was erg enthousiast. De website die wij gemaakt hebben is uiteindelijk een plaats geworden waar al onze concept uitingen gebundeld bij elkaar staan en alle groene initiatieven van de Provincie Utrecht overzichtelijk gebundeld zijn. Het website prototype is getest en een aantal keer door geïtereerd tot de filteropties duidelijk vindbaar waren in het initiatieven tab.

Huisstijl en Toolbox

Het project Groen Groeit Mee van de Provincie Utrecht had nog geen eigen huisstijl en wilde dit wel graag. Het was onderdeel van de provincie maar ze wilde niet de huisstijl van de provincie gebruiken. Wij hebben ons daarom gebogen over een nieuwe stijl. We hebben verschillende logo's gemaakt en voorgelegd aan de doelgroep. Het logo dat we uiteindelijk gekozen hebben om door te voeren in de stijl werd door een grote meerderheid gekozen als beste optie, mensen hadden hierbij ook de associaties die voor Groen Groeit Mee belangrijk zijn. Om ons verhaal ook in de huisstijl terug te laten komen hebben we voor ieder landschap in de provincie een eigen personificatie gemaakt. Een persoon die in het verhaal terugkomt en zijn verhaal verteld. Deze personen en landschappen hebben hun eigen kleur om onderscheid te tonen, deze kleuren zijn gebaseerd op psychologisch kleurenonderzoek, ook is er gekeken naar een juiste connotatie bij de kleuren en de naam van het landschap en hebben we rekening gehouden met de kleuren die al gebruikt werden binnen de landschappen.

Om de communicatie binnen de provincie en naar de groene initiatieven toe beter te laten verlopen hebben we geadviseerd om een ambassadeur aan te wijzen per landschap die alle initiatieven begeleid en dit door koppelt aan de provincie. Hiervoor hebben we een hiërarchische structuur gemaakt om dit te onderbouwen en uit te leggen aan onze opdrachtgever. De ambassadeurs kunnen met de initiatiefnemers rond de tafel in ons clubhuis en gebruik maken van de Toolbox met tools die wij hierin gestopt hebben. Deze tools zijn er als Boundry Opjects om miscommunicatie te voorkomen en om te helpen een gesprek op gang te brengen. De doelgroep gaf aan dat hier behoefte aan was.

Uiteindelijk hebben we een heel creatief proces doorlopen en veel meer gedaan en bereikt dan ik vooraf had kunnen voorzien. Met dit project ben ik uit mijn comfort zone gestapt en dit heeft ons project veel leuker gemaakt. Naast dat ikzelf trots ben op wat wij bereikt hebben, was de opdrachtgever ook erg blij met de oplevering.

 

Er is meer

Bekijk het uitgebreide deel van mijn portfolio hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top