Open post

Voorzitter Studievereniging MAD

MAD Bestuurders

Samen met Lorena Gerritsen en Esmee Visser heb ik in het jaar 2020/2021 de studievereniging van CMD bestuurd. Samen vormde wij een sterk team waarin we elkaars kwaliteiten aanvulden. We hebben door de corona pandemie geen fysieke evenementen kunnen organiseren in ons bestuursjaar. Wel hebben we diverse alternatieve online mogelijkheden geboden aan de leden en hebben we een online Lustrum evenement georganiseerd.

Commissies

De studievereniging bestaat uit verschillende commissies die het bestuur ondersteunen. In de jaren voor de lockdowns waren vooral de evenementen en reizen erg populair, helaas konden deze niet door gaan in mijn bestuursjaar en moesten we ons op een andere manier positioneren als vereniging. We hebben de focus meer gelegd op de studie en hebben portfolio reviews georganiseerd met bedrijven, livestreams met inspirerende gastsprekers uit het CMD werkveld en online spelletjes en bijlessen. Daarnaast zijn we overgestapt naar een nieuw ledenadministratie systeem, vierde we ons Lustrum en hebben we onze merchandise line uitgebreid.

Lustrum

De studievereniging bestond 10 jaar tijdens mijn bestuursjaar. Normaal worden er dan grote feesten georganiseerd maar dit kon helaas door wereldwijde omstandigheden niet. Ik ben op zoek gegaan naar alternatieve en heb met behulp van een klein team gebrainstormd in verschillende klassen om vervolgens met nieuwe inzichten een online evenement te organiseren. We hebben dit verspreid over drie dagen en hebben dingen gedaan als:

 • Verstoppertje in het programma MiBo
 • Bierestafette in MiBo
 • Inspirerend college van een oud CMD student via Microsoft Teams
 • PubQuiz als Livestream met de groepjes in MiBo
 • Bierproeverij via Livestream en MiBo
 • Murder Mistary oplossen via Microsoft Teams

Vrijwel alle commissies hebben geholpen met de uitvoering van het evenement en mijn rol hierin was om alles met elkaar te verbinden, de planning te beheren, het overzicht te bewaren en dit alles goed intern en extern te communiceren. Daarnaast heb ik het enthousiasme terug weten te krijgen bij zowel de commissieleden als de MAD leden die al veel te lang geen leuke dingen gedaan hadden met de studievereniging.

 

Er is meer

Bekijk het uitgebreide deel van mijn portfolio hier.

Open post

Seminar

Een geloof voor mensen die Niks geloven

Synopsis

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in religies. Zelf geloof ik niets specifieks, maar wel 'iets'. Voor dit project wilde ik op zoek gaan naar mijn eigen geloof om dit vervolgens te ontwerpen. Gaandeweg bleek het te ambitieus om binnen tien weken een eigen geloof te formuleren. Ik besloot vanuit een marketing oogpunt te kijken en een geloof te ontwerpen voor een doelgroep die nog niet of nauwelijks gehoord wordt in het religieuze speelveld. Ruim 50% van de Nederlanders gelooft niks. Een deel hiervan weet niet goed wat die gelooft, net als ik. Om deze groep tegemoet te komen heb ik een geloof ontworpen waarbij men op een speelse manier op zoek kan gaan naar datgene wat die zelf gelooft, om hiermee een eigen 'Bijbeltje' te vullen. Op deze manier hoop ik meer bewustwording te creëren rondom het geloof.

Onderbouwing

In eerste instantie was het mijn plan om te visualiseren wat er tussen hemel en aarde zou kunnen zijn. Al gouw is dit veranderd in het ontwerpen van mijn eigen religie. Hierin was ik erg op zoek naar antwoorden op grote levensvragen als "wat is er na de dood". Hier kon ik geen antwoord op vinden waardoor ik heb besloten om me niet meer specifiek te richten op een eigen religie maar op een religie die aansluit bij meerdere mensen. Om er achter te komen waar in het religieuze speelveld nog plek is voor een nieuwe religie ben ik het vraagstuk als marketeer gaan bekijken. Ik heb met behulp van Blue Ocian technieken de grootste Nederlandse religies naast elkaar gelegd om hier conclusies uit te trekken. Ik kwam er onder anderen achter dat ieder geloof na de dood iets nieuws of iets heel moois belooft, dit waren de uniek selling points van andere geloven. Toch zegt het CBS dat ruim 50% van de Nederlanders geen geloofsovertuiging heeft. Hiervoor heb ik een geloof ontworpen. 'Geloof Niks'. Bij dit geloof hoort een klein handboekje dat je met behulp van 'Geloofsicoontjes' kunt invullen. Deze 'Geloofsicoontjes' kun je op de markt kopen in een willekeurige set van vijf stuks om ze vervolgens te ruilen met anderen. Naast de Geloofsicoontjes kun je ook het handboek en merchandise kopen op de markt om hiermee aan te geven dat je ook Niks gelooft.

Hoofdvraag

Mijn onderzoeksvraag voor dit project was: Hoe kan ik meer bewustzijn creëren rondom geloof en religie? 
Gaandeweg is deze vraag een aantal keer veranderd. Aan het einde van het project ben ik terug gekomen bij mijn beginvraag.

Toegepaste onderzoeksmethodes binnen dit project

 • Moodboard/collage: Dit heeft mij vooral inzicht gegeven in datgene wat er al is. Hier heb ik inspiratie uit gehaald op verschillende momenten gedurende het project. Ik heb de moodboards en collages ook gezien als manier om best practice onderzoek op het gebied van ontwerp uit te voeren.
 • Ideation/brainstormen: Ik heb verschillende brainstorm technieken toegepast om op nieuwe ideeën te komen rondom mijn onderwerp, maar meestal was de brainstrom een combinatie met een peer review en feedback. Soms liep ik vast en dan hielp het mij om op een andere manier te kijken naar het werk dat ik al gedaan had en wat het me tot op dat moment al had opgeleverd. Vanuit hier kon ik vaak weer verder werken en met nieuwe ideeën aan de slag gaan.
 • Peer review/feedback: Zowel docenten, mede studenten als familie en vrienden hebben mij gedurende het project feedback gegeven. Iedere kans die ik kreeg om met mensen over mijn onderwerp te praten greep ik om op nieuwe inzichten te komen. Deze inzichten vond ik telkens heel waardevol en hebben mijn project op bepaalde momenten specifieker gemaakt en op andere momenten weer breder getrokken.
 • Schetsen: Om niet de hele tijd na te denken en te fantaseren heb ik regelmatig mijn ideeën geschetst. Dit zorgde er voor dat mijn project niet alleen in mijn hoofd zat maar ook op papier stond zodat ik er zelf ook weer op een andere manier naar kon kijken. Zo kon ik makkelijk terugvinden wat ik eerder had bedacht, was er een helder overzicht voor mijzelf gedurende het project en kon ik het ook beter overbrengen aan anderen waardoor ik mijn project beter begon te begrijpen.
 • Concurrentie analyse: Ik heb onderzocht welke religies er groot zijn, maar vooral welke er groot in Nederland zijn. Met deze analyse heb ik veel informatie verzameld over andere geloven en waar in het religieuze speelveld nog plaats was voor een nieuw geloof. Dit onderzoek heeft uiteindelijk een groot deel van mijn richting bepaald.
 • Blue Ocian: Om vanuit de concurrentie analyse duidelijk te kunnen zien waar er nog plek is voor een nieuwe stroming heb ik op verschillende vlakken gekeken naar de grote geloven. Zo heb ik onder andere een Blue Ocian ingezet op onderwerpen als kleur en symbolen. Hier kwamen verrassende inzichten uit, de kleur bruin was bijvoorbeeld nog vrij om te gebruiken. Deze en andere inzichten heb ik meegenomen in de rest van mijn project.
 • Bag Tour: Deze heb ik als een klein doelgroep onderzoek gezien. Ik wilde er achter komen welke merchandise ik het beste kon gaan maken om mijn doelgroep tegemoet te komen maar kwam er in dit onderzoek achter dat de doelgroep voornamelijk functionele voorwerpen in de tas heeft zitten. Echter kwamen er ook veel stempelkaarten of tegoedbonnen uit de tassen waarmee ik ben gaan experimenteren om uiteindelijk een kaarten actie te maken.
 • Enquête: Ik heb een enquête gemaakt omdat ik van mijn doelgroep wilde weten wat er bovenaan hun bucketlist stond zodat ik hier met mijn geloof op in kon spelen. Vrijwel iedereen gaf aan te willen reizen of een ander continent te willen bezoeken.
 • Expert interview/review/feedback: Om mijzelf verder te verdiepen in bepaalde onderwerpen heb ik verschillende experts om hulp en feedback gevraagd. Zo heb ik gesproken met Jorgen Koolwijk (CMD docent), Vincent Durivou (Ervaren tekstschrijver), Rosalie Ywema (Branding expert) en met mijn Seminar docenten Rob van den Idsert en Jelke de Boer. Ze hebben mij allemaal stappen verder geholpen in mijn project op het gebied van hun eigen specialisatie.
 • Prototyping: Van verschillende onderdelen binnen het project heb ik een prototype gemaakt om vanuit een ander perspectief hier naar te kijken. Deze prototypes waren veelal een test voor mijzelf om te zien of het werkte. Ook ervaarde ik de prototypes als erg waardevol en fijn wanneer ik feedback wilde vragen in de klas of aan docenten.

Evaluatie & conclusie

Het totale onderzoek heeft mij veel nieuwe inzichten opgeleverd. Ik had vooraf niet verwacht dat ik deze kant op zou gaan en ik heb me laten leiden door het creatieve proces wat ik erg eng vond toen ik eraan begon. Het is mij uiteindelijk goed bevallen en ik ben steeds enthousiaster geworden over mijn onderwerp en het gehele project waar ik in gedoken was. Ik heb geleerd om me meer open te stellen voor nieuwe dingen en soms gewoon iets te doen zonder er vooraf te veel over na te denken. Zo heb ik nu een geloof ontworpen voor mensen die niet gelovig zijn, maar wel geïnteresseerd zijn hierin of willen uitzoeken wat ze misschien wel geloven.

 

Er is meer

Bekijk het uitgebreide deel van mijn portfolio hier.

Open post

Groen Groeit Mee

Groen Groeit Mee

“Een community op een website voor het domein Groen Groeit Mee om binnen de provincie beter samen te werken”

In dit project had ik de rol "Create" waarin ik verantwoordelijk was voor een creatief proces en unieke concept uitingen. Dit project heb ik uitgevoerd met een team dat bestond uit Leonhard (Understand), David (Deliver) en Marjolein (Deliver). De Provincie Utrecht was onze opdrachtgever en omdat dit project net als ProcessCamp het doel had om een community te vormen hadden we in ons onderzoek al een kleine voorsprong.

De documenten die wij als team hebben opgeleverd aan de opdrachtgever:

 • Onderzoeksverslag
 • Huisstijl handboek
 • Advies rapport
 • Een werkend en getest website prototype
 • Concept: "Ons Verhaal"
 • Het verhaal in de vorm van een animatie sprookjesboek
 • Een clubhuis
 • Een Tool Box
 • Diverse tools voor in de Tool Box
 • Een Campagneplan

 

Website prototype en Animatie

De Provincie Utrecht had gevraagd om een website waarin een community gevormd kon worden. Omdat deze opdracht zo specifiek was omschreven hebben wij dit ook gedaan. Onze focus lag echter niet op het website prototype omdat we uit onderzoek geleerd hadden dat een website niet het meest effectieve middel is om een community mee op te richten. Uit ons doelgroep onderzoek bleek ook dat de doelgroep geen behoefte heeft aan een community op een website. We zijn daarom op zoek gegaan naar andere manieren om een community te vormen en kwamen er achter dat het vormen van een community fysiek veel beter werkt in de praktijk dan digitaal. Wij hebben een clubhuis met daarin een toolbox aangeraden aan onze opdrachtgever om hiermee de interactie te bevorderen en beter op de hoogte te zijn van elkaars groene initiatieven. Ook zijn we ons gaan focussen op Storytelling. We hebben een verhaal geschreven om hiermee ons concept uit te leggen en onze opdrachtgever en andere stakeholders binnen het project te inspireren op een andere manier. Dit verhaal sprak veel mensen aan en de opdrachtgever was erg enthousiast. De website die wij gemaakt hebben is uiteindelijk een plaats geworden waar al onze concept uitingen gebundeld bij elkaar staan en alle groene initiatieven van de Provincie Utrecht overzichtelijk gebundeld zijn. Het website prototype is getest en een aantal keer door geïtereerd tot de filteropties duidelijk vindbaar waren in het initiatieven tab.

Huisstijl en Toolbox

Het project Groen Groeit Mee van de Provincie Utrecht had nog geen eigen huisstijl en wilde dit wel graag. Het was onderdeel van de provincie maar ze wilde niet de huisstijl van de provincie gebruiken. Wij hebben ons daarom gebogen over een nieuwe stijl. We hebben verschillende logo's gemaakt en voorgelegd aan de doelgroep. Het logo dat we uiteindelijk gekozen hebben om door te voeren in de stijl werd door een grote meerderheid gekozen als beste optie, mensen hadden hierbij ook de associaties die voor Groen Groeit Mee belangrijk zijn. Om ons verhaal ook in de huisstijl terug te laten komen hebben we voor ieder landschap in de provincie een eigen personificatie gemaakt. Een persoon die in het verhaal terugkomt en zijn verhaal verteld. Deze personen en landschappen hebben hun eigen kleur om onderscheid te tonen, deze kleuren zijn gebaseerd op psychologisch kleurenonderzoek, ook is er gekeken naar een juiste connotatie bij de kleuren en de naam van het landschap en hebben we rekening gehouden met de kleuren die al gebruikt werden binnen de landschappen.

Om de communicatie binnen de provincie en naar de groene initiatieven toe beter te laten verlopen hebben we geadviseerd om een ambassadeur aan te wijzen per landschap die alle initiatieven begeleid en dit door koppelt aan de provincie. Hiervoor hebben we een hiërarchische structuur gemaakt om dit te onderbouwen en uit te leggen aan onze opdrachtgever. De ambassadeurs kunnen met de initiatiefnemers rond de tafel in ons clubhuis en gebruik maken van de Toolbox met tools die wij hierin gestopt hebben. Deze tools zijn er als Boundry Opjects om miscommunicatie te voorkomen en om te helpen een gesprek op gang te brengen. De doelgroep gaf aan dat hier behoefte aan was.

Uiteindelijk hebben we een heel creatief proces doorlopen en veel meer gedaan en bereikt dan ik vooraf had kunnen voorzien. Met dit project ben ik uit mijn comfort zone gestapt en dit heeft ons project veel leuker gemaakt. Naast dat ikzelf trots ben op wat wij bereikt hebben, was de opdrachtgever ook erg blij met de oplevering.

 

Er is meer

Bekijk het uitgebreide deel van mijn portfolio hier.

Open post

Onky Donky

Onky Donky

“Meer naamsbekendheid en structurele sponsoren werven”

Met deze opdracht ben ik met een team aan de slag gegaan. Het team bestond uit Madeleine (Understand), Annique (Create), Lisa (Create) en ikzelf was verantwoordelijk voor het geheel, het proces, het contact met de opdrachtgever, de oplevering en de juiste presentatievorm gedurende het project. Onky Donky was onze opdrachtgever en is een huis gevestigd in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Onky Donky verzorgd onvergetelijke dagen voor kinderen die belemmerd worden in het kind zijn. Het is een goed doel en wil meer kinderen helpen. Om deze kinderen te kunnen helpen is er geld nodig en mijn team ging hier mee aan de slag.

De documenten die wij als team hebben opgeleverd aan de opdrachtgever:

 • Onderzoeksverslag
 • Createverslag
 • Advies rapport
 • Een abonnementen voorstel
 • Een campagneplan
 • Bordjes voor in de dierentuin
 • Het advies om een CBF keurmerk aan te vragen
 • Aanpassingen voor de website

 

Abonnement en Campagneplan

Om Onky Donky te helpen aan structurele donateurs hebben wij als team, op basis van onderzoek, abonnementen pakketten samengesteld. Bedrijven kunnen zo makkelijker doneren en omdat het om een abonnement gaat zal dit structurele inkomsten bieden. We hebben ook een pakket samengesteld waarbij bedrijven niet met geld maar in goederen of diensten kunnen doneren.

Om deze abonnementen te promoten hebben we een campagneplan opgesteld met Thijs en Nikkie. Dit zijn twee kinderen die als ambassadeurs het gezicht van Onky Donky kunnen worden. Thijs en Nikkie zijn kinderen die belemmerd worden in het kind zijn. De theorieën Phatos en Sympathie zijn voornamelijk toegepast in deze campagne om de doelgroep over de streep te trekken en te steunen.

Scrum en Design Thinking

Dit project hebben we gewerkt met het Scrum Framework en Design Thinking. De combinatie van deze methoden maakte dat wij als team gedurende het hele project productief gewerkt hebben. Ik heb het Design Thinking model gehanteerd waardoor we gedurende het project ook diverse keren hebben gereflecteerd om te zien of we verder konen of nog even een stapje terug moesten zetten. De samenwerking en communicatie onderling ging erg goed waardoor we het project afgesloten hebben met een hele enthousiaste opdrachtgever.

 

Er is meer

Bekijk het uitgebreide deel van mijn portfolio hier.

Open post

ProcessCamp

ProcessCamp

“Help ons bij het actief maken van ons procesmanagement netwerk”

Voor deze opdracht heb ik met drie andere meiden uit mijn klas samen gewerkt waarin ieder een eigen rol had. Ik was samen met Alice verantwoordelijk voor het onderzoek gedeelte, Bo was verantwoordelijk voor concepten en Madeleine was eindverantwoordelijke en contactpersoon met de opdrachtgever. De opdrachtgever was ProcessCamp, een netwerk met procesmanagers waarbij het doel was dat deze elkaar zouden helpen met het uitwisselen van informatie. Dit liep alleen nog niet zo lekker en uit onderzoeken van ons bleek onder andere dat de leden van het netwerk vaak niet wisten dat ze lid waren of wat ze van ProcessCamp konden verwachten. Om dit te verbeteren hebben we een welkomst pakket ontwikkeld met een opdracht.

De documenten die wij als team hebben opgeleverd aan de opdrachtgever:

 • Advies rapport
 • Voorbeeld MicroCast
 • Infographic
 • Concept: "De sleutel tot kruisbestuiving"
 • Een opdrachten kaartje
 • Een USB-stick in de vorm van een sleutel
 • Nieuwsbrief mockups

In dit project heb ik met het scrum framework gewerkt en konden we heel af en toe op school terecht om samen te werken maar voornamelijk ging alles digitaal.

Onderzoek

Gedurende dit project was ik voornamelijk verantwoordelijk voor het onderzoek. Ik heb onderzoek gedaan naar de doelgroep en gesproken met experts om gedurende het project onze concept uitingen te valideren. In het onderzoek kwamen we er achter dat het netwerk van ProcessCamp veelal niet weet dat ze lid zijn van deze community. Dit was een groot pijnpunt dat we wilde oplossen. Het doel van de opdracht was om de huidige community actiever te krijgen en dit werkt niet ideaal wanneer ze niet weten dat ze lid zijn. De uitkomsten van het onderzoek hebben richting gegeven aan het creatief proces en we hebben onze opdrachtgever uiteindelijk "De sleutel naar Kruisbestuiving" gegeven, wat onze conceptnaam was. Deze sleutel was in de vorm van een USB-Stick met daarop een MicroCast (korte Podcast) en een kennismakingsopdracht. De sleutel zou als welkomstpakketje verstuurd worden naar iedereen die lid was, en vervolgens aan iedereen die zich nieuw aansloot bij ProcessCamp zodat men weet dat ze lid zijn en hier iets mee kunnen doen.

Welkomstpakketje

Op bovenstaande foto is te zien wat wij als team uiteindelijk hebben opgeleverd aan de opdrachtgever. We hebben geadviseerd om deze pakketjes te versturen aan alle (nieuwe) leden en voor de community LinkedIn te blijven gebruiken omdat het gaat om een kleine groep mensen die dit platform al gebruiken en geen meerwaarde zien in een extern platform.

 

Er is meer

Bekijk het uitgebreide deel van mijn portfolio hier.

Open post

Bibliotheek

Bibliotheek

De opdracht vanuit de HU was om meer fysieke bezoekers naar de Bibliotheek te trekken.

Voor deze fictieve opdracht heb ik met Robin en Luuk een onderzoek gedaan naar de Bibliotheek en de doelgroep hiervan om vervolgens een app-prototype te maken. Wij kwamen er in ons onderzoek achter dat de Bibliotheek onder volwassenen (50+) niet zo populair meer is en wij wilde vooral hen weer betrekken bij de Bibliotheek. Dit wilde we gaan doen door o.a. workshops, lezingen en boekbesprekingen te organiseren binnen een maandelijks wisselend thema.

Customer Journey

Om de reis van de doelgroep beter te begrijpen en over te dragen aan de stakeholders binnen het project heb ik samen met mijn team een Customer Journey map en Persona's opgesteld. Vervolgens hebben we deze verwerkt in het bovenstaande verhaal waarin onze hoofdpersoon Pico zijn route naar de Bibliotheek doorloopt.

Allereerst zien we onze persona Pico, hij is weduwnaar en zijn dochter is laatst het huis uit gegaan. Pico voelt zich een beetje eenzaam en dit merkt hij vooral tijdens het avondeten. Op een dag ziet hij een poster van de Bibliotheek bij de supermarkt hangen en ziet hij dat dit over de natuur gaat. Pico ziet dat er o.a. ook workshops gegeven worden over duurzaam bouwen en hij begint hierover na te denken. Een paar dagen later ziet hij opnieuw de poster hangen en scant de QR-Code die verwijst naar de app. Op deze app vind Pico meer informatie over de evenementen binnen het natuur thema die plaatsvinden in de Bibliotheek en hij besluit het eens te proberen. Hij meld zich aan, gaat naar de Bibliotheek en beleefd een erg gezellige avond. Hij praat met veel mensen en krijgt hierdoor inspiratie om zijn schuur op te knappen. Als hij niet naar de Bibliotheek gegaan was, zat Pico nu nog steeds in zijn eentje op de bank een film te kijken en zich ellendig te voelen. De Bibliotheek heeft hiermee Pico geholpen en zal dit met vele anderen ook doen!

 

Er is meer

Bekijk het uitgebreide deel van mijn portfolio hier.

Open post

Energieke Verhalen

Energieke Verhalen

De Provincie Utrecht en ANNE zijn via Academie van de Stad in contact gekomen met de HU en hierdoor is er een Honours opdracht ontstaan waarin CMD studenten in samenwerking met Journalistiek studenten konden werken aan deze opdracht.

Het doel van de opdracht was om de website van Energieke Verhalen uit te breiden, in te vullen en te verbeteren. Dit hebben we gedaan doormiddel van interviews met energieke (duurzame) initiatieven voornamelijk in de Utrechtse wijk Overvecht.

Deze opdracht hebben we uitgevoerd met een team dat bestond uit één Journalistiek student (Gijs) en vijf CMD studenten (Alec, Demi, Damian, Melian en ik). We deden dit allemaal als Honours project waardoor het naast de huidige studie liep en extra verdiepende en inspirerende inzichten gaf. Het was een leuk en erg leerzaam project.

Logo's

De voormalige website van Energieke Verhalen had nog geen logo of überhaupt een eigen identiteit/stijl. Om het project en de website te promoten met behulp van een campagne, was het naar onze mening belangrijk om hier een logo bij te maken. Uiteindelijk hebben Alec en ik samen dit logo gemaakt voor het Energieke Verhalen project.

Campagne

Veel mensen zijn altijd gek op merchandise, vooral truien en doppers zijn populair. Wij hebben voor de huisstijl dan ook Hoodies ontworpen die gedragen kunnen worden ter promotie van het platform maar ook verkocht kunnen worden in een webshop aan mensen die mee willen doen.

 

Er is meer

Bekijk het uitgebreide deel van mijn portfolio hier.

Open post

Renegade Five

Zweedse Rockband

“Zoek een onbekende rockband in het buitenland en promoot deze met een poster, video en 3e uiting in Nederland”

Voor deze fictieve opdracht heb ik de Nederlandse doelgroep onderzocht en de band zelf. Ik ben gaan experimenteren met kleuren, patronen en illustratie en heb uiteindelijk de volgende dingen opgeleverd:

 • Promotie video
 • Promotie poster
 • Trui als merchandise
 • Social media actie
 • Concept: “You figure it out!”
 • Logo & Gitaar illustratie
 • Visual Style Guide

Ik vond dit project heel tof omdat ik helemaal los mocht gaan. Dit project heb ik in mijn eentje gedaan en was het eerste project tijdens mijn studie CMD.

Poster en extra uiting

De poster die ik voor het fictieve Renegade Five concert gemaakt heb, is tot stand gekomen met verschillende iteraties. Ik heb geprobeerd om hem aansluitend bij de video en de extra uitingen te ontwerpen zodat het één stijl werd. De extra uitingen bestonden uit een trui met de "puzzel gitaar" en een social media campagne in de vorm van een puzzel. "You Figure It Out" was de slogan die ik op basis van mijn onderzoek bedacht had. De band wisselde regelmatig van zanger en dit heb ik voor deze campagne gebruikt als een unique selling point.

Video

Om een geschikte video te maken ben ik begonnen met het uitzoeken van muziek. Uiteraard koos ik voor muziek van de band Renegade Five zelf. Uiteindelijk kwam ik het nummer "Turn the Weal" tegen en ben ik op basis van deze muziek een storyboard gaan maken. Ik heb op school een camera set en lampen geleend om hiermee te filmen. Dit was de eerste keer dat ik met professionele apparatuur werkte. Achteraf merkte ik dat de kamer toch nog erg donker was, ik had de camera anders moeten instellen wellicht. Na het filmen heb ik hier overheen geanimeerd frame for frame en ben ik met het eindresultaat erg blij. Het was een lange experimentele weg en ik heb hier veel van geleerd.

 

Er is meer

Bekijk het uitgebreide deel van mijn portfolio hier.

Scroll to top